Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smołdzinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 ZARZĄDZENIE NR 3/2021 dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Smołdzinie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie
2 ZARRZĄDZENIE NR 2/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji do Gminnego Przedszkola w Smołdzinie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie
3 Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie przywrócenia stacjonarnego trybu nauczania dla uczniów klas I-III Szkoły Podstowej
4 Instrukcja posługiwania się na miniPortalu dla Wykonawców
5 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021
6 Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwana dalej ustawa Pzp), przepisów wykonawczych na jej podstawie orz niniejszej Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) na zadanie publiczne pn. ,, Sukcesywna dostawa opału drzewnego ? pelletu do kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie?.
7 Zarządzenie Nr 45/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r. ? tj. w innym dniu niż niedziela
8 Zarządzenie Nr 44/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Planu Kontroli Zarządczej na rok 2021 wraz z inną obowiązującą w danym zakresie dokumentacją
9 Zarządzenie Nr 43/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji
10 Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 15000 euro na ,,Dostawę środków czystości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie na rok 2021?