Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smołdzinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zamówienia publiczne

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog 2022 2021-12-21 14:38:14
katalog 2021 2020-12-18 07:58:12
katalog 2020 2019-12-30 10:07:10
katalog 2019 2018-12-28 11:49:11
dokument ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup i dostawę pieczywa do stołówki szkolnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie - dokument stracił ważność 2018-12-18 09:34:58
dokument Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków czystości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie - dokument stracił ważność 2018-12-06 12:02:28
dokument Zapytanie ofertowe na ,, Zakup i dostawa materiałów biurowych , tonerów oraz tuszy do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie na rok 2019? - dokument stracił ważność 2018-12-05 10:01:04
dokument ZAPYTANIE O CENĘ pn. ? Zakup i dostawa opraw ledowych wraz z kompletem świetlówek dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie? - dokument stracił ważność 2018-11-28 11:59:52
dokument ,, Zakupu i dostawa węgla opałowego, kamiennego oraz koksu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie w sezonie grzewczym 2018/2019?. - dokument stracił ważność 2018-09-25 07:50:09
dokument Dostawa wyposażenia do sal dydaktycznych do Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Smołdzinie w ramach projektu pn. ?Zwiększenie dostępności edukacyjnej przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino?, działanie 3.1 RPO 2014-2020 - dokument stracił ważność 2018-09-07 19:44:31
dokument Dostawa monitorów interaktywnych wraz z oprogramowania i podłączeniem w salach pobytu dziennego dzieci (...) - dokument stracił ważność 2018-08-31 17:31:11
dokument Dostawa przenośnego cyfrowego laboratorium dydaktycznego wspomagającego zajęcia z przedmiotów przyrodniczych (...) - dokument stracił ważność 2018-08-31 17:28:20
dokument ,,Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie w roku szkolnym 2018/2019" - dokument stracił ważność 2018-06-07 09:55:38
dokument "Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży z terenu gminy Smołdzino" - dokument stracił ważność 2018-05-25 10:53:36
dokument Organizacja kursu doskonalącego/szkolenia dla nauczycieli/nauczycielek zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie w ramach projektu pod nazwą "Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja. - dokument stracił ważność 2018-05-18 08:07:32
dokument ?Dostawa zestawu komputerowego do sal dydaktycznych przedszkola w Smołdzinie Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Smołdzinie w ramach projektu pn.: ?Zwiększenie dostępności edukacyjnej przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino? działanie nr RPPM.03.01.00. Edukacja przedszkolna? II - dokument stracił ważność 2018-05-10 19:16:31
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI KURSU/SZKOLENIA DOSKONALĄCEGO KOMPETENCJE ZAWODOWE NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA NARZĘDZI TIK W PRACY NOWOCZESNEGO NAUCZYCIELA W PRZEDSZKOLU W GARDNIE WIELKIEJ I SMOŁDZINIE w ramach projektu pn.: ?Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino? współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna. - dokument stracił ważność 2018-04-27 12:09:39
dokument ?Dostawa zestawu komputerowego do sal dydaktycznych przedszkola w Smołdzinie Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Smołdzinie w ramach projektu pn.: ?Zwiększenie dostępności edukacyjnej przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino? działanie nr RPPM.03.01.00. Edukacja przedszkolna - dokument stracił ważność 2018-04-27 08:26:17
dokument ,,Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie w roku szkolnym 2017/2018"- zamówienie uzupełniające Ryby, Mrożonki - dokument stracił ważność 2018-04-24 09:51:34
dokument Zapytanie ofertowe dot. ?Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników zajęć wyjazdowych oraz nauczycieli pełniących opiekę podczas zajęć wyjazdowych w ramach projektu pn.. "Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczestników Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino". współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa: 3.Edukacja; Działanie: 3.2. Edukacja ogólna; Poddziałanie: 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej. - dokument stracił ważność 2018-04-23 12:35:50
dokument Świadczenie usługi transportowej uczniów na zajęcia edukacyjne pozaszkolne w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu ?Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino? - dokument stracił ważność 2018-04-20 14:26:52
dokument Dostawa wyposażenia do sal dydaktycznych do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie w ramach projektu pn. ,,Zwiększenie dostępności edukacyjnej przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino" - dokument stracił ważność 2018-04-10 11:35:32
dokument Przetar na ,,Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie w roku szkolnym 2017/2018" - dokument stracił ważność 2018-04-09 08:31:05
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące organizacji warsztatów z robotyki w ramach DNIA NAUKI (połączenie warsztatów z robotyki i pokazów eksperymentów naukowych) wspomagających dla dzieci 5,6 latków klas "0" biorących udział w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe w ramach projektu pn. "Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino" w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - dokument stracił ważność 2018-03-08 14:24:16
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące organizacji warsztatów z robotyki w ramach DNIA NAUKI (połączenie warsztatów z robotyki i pokazów eksperymentów naukowych) wspomagających zajęcia z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych dla uczniów klas IV-VII Szkoły Podstawowej w Smołdzinie i dla uczniów klas II-III Gimnazjum w Smołdzinie w ramach projektu pn. ?Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3 - Edukacja, Poddziałanie 3.2.1 - Poprawa jakości edukacji ogólnej. - dokument stracił ważność 2018-03-07 08:31:45
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące organizacji warsztatów z robotyki w ramach DNIA NAUKI (połączenie warsztatów z robotyki i pokazów eksperymentów naukowych) wspomagających dla dzieci 5,6 latków klas "0" biorących udział w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe w ramach projektu pn. "Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino" w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - dokument stracił ważność 2018-02-23 11:17:49
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące organizacji warsztatów z robotyki w ramach DNIA NAUKI (połączenie warsztatów z robotyki i pokazów eksperymentów naukowych) wspomagających zajęcia z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych dla uczniów klas IV-VII Szkoły Podstawowej w Smołdzinie i dla uczniów klas II-III Gimnazjum w Smołdzinie w ramach projektu pn. ?Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3 - Edukacja, Poddziałanie 3.2.1 - Poprawa jakości edukacji ogólnej. - dokument stracił ważność 2018-02-22 10:20:18
dokument Plan zamówień publicznych na 2018 rok - dokument stracił ważność 2018-01-05 12:13:47
dokument Dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia dydaktyczno ? wyrównawcze oraz na warsztaty kreatywności w ramach projektu ?Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino? działanie 3.2.1 RPO 2014-2020 - dokument stracił ważność 2017-12-04 18:38:43
dokument ?Dostawa wyposażenia do pomieszczeń kuchennych i sal dydaktycznych filii Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Gardnie Wielkim w ramach projektu pn.: ?Zwiększenie dostępności edukacyjnej przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino? działanie nr RPPM.03.01.00. Edukacja przedszkolna - dokument stracił ważność 2017-11-16 19:26:32
dokument ?Świadczenie usługi transportowej dla uczniów oraz nauczycieli pełniących opiekę podczas wyjazdu na spektakl w ramach projektu pn.: ?Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino? - dokument stracił ważność 2017-11-14 20:02:29
dokument Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników zajęć wyjazdowych oraz nauczycieli pełniących opiekę podczas zajęć wyjazdowych w ramach projektu pn.: ?Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino? - dokument stracił ważność 2017-11-14 18:33:35
dokument Przeprowadzenie kursów i szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego, treningów pamięci oraz warsztatów psychologiczno ? pedagogicznych w ramach projektu ?Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino? działanie 3.2.1 RPO 2014-2020 w roku szkolnym 2017/2018 - dokument stracił ważność 2017-11-07 18:12:25
dokument Świadczenie usługi transportowej uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie na zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu ?Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino?. - dokument stracił ważność 2017-10-23 18:10:58
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI CYKLU KURSÓW/SZKOLEŃ DOSKONALĄCYCH KOMPETENCJE ZAWODOWE NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA ZAJĘĆ W GARDNIE WIELKIEJ I SMOŁDZINIE w ramach projektu pn.: ?Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna - dokument stracił ważność 2017-09-26 13:31:08
dokument Zaproszenie do składania ofert na ,, Zakupu i dostawa węgla opałowego, kamiennego oraz koksu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie w sezonie grzewczym 2017/2018?. - dokument stracił ważność 2017-09-25 11:08:53
dokument ?Dostawa wyposażenia do pomieszczeń kuchennych i sal dydaktycznych do Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Smołdzinie oraz filii Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Gardnie Wielkim w ramach projektu pn.: ?Zwiększenie dostępności edukacyjnej przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino? działanie nr RPPM.03.01.00. Edukacja przedszkolna - dokument stracił ważność 2017-09-22 15:20:25
dokument Zaproszenie do składania ofert na ,, Zakupu i dostawa węgla opałowego, kamiennego oraz koksu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie w sezonie grzewczym 2017/2018?. - dokument stracił ważność 2017-09-19 11:37:54
dokument Adaptacja (prace remontowo - wykończeniowe), wyposażenie i zapewnienie funkcjonowania placówki przedszkolnej w Smołdzinie oraz Gardnie Wielkiej? III w ramach projektu pn.: ?Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna - dokument stracił ważność 2017-09-18 19:18:40
dokument Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć w ramach projektu pt.: ?Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino? Działanie nr RPPM.03.01.00. Edukacja przedszkolna RPO WP 2014-2020. - dokument stracił ważność 2017-09-11 20:30:02
dokument Adaptacja (prace remontowo - wykończeniowe), wyposażenie i zapewnienie funkcjonowania placówki przedszkolnej w Smołdzinie oraz Gardnie Wielkiej - II - dokument stracił ważność 2017-08-30 21:29:15
dokument ?Dostawa biletów miesięcznych oraz świadczenie usługi przewozu dzieci do filii przedszkola w Smołdzinie w okresie w ramach projektu pt. ?Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino? działanie nr RPPM.03.01.00. Edukacja przedszkolna RPO WP 2014-2020. - dokument stracił ważność 2017-08-29 20:50:13
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA 10 DZIECI W WIEKU 3-5 LAT W PRZEDSZKOLU W SMOŁDZINIE ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SMOŁDZINIE w ramach projektu pn.: ?Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna - dokument stracił ważność 2017-08-17 14:40:21
dokument Świadczenie usługi transportowej dzieci do filii przedszkola w Smołdzinie w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. w ramach projektu pt. ?Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino? działanie nr RPPM.03.01.00. Edukacja przedszkolna RPO WP 2014-2020. - dokument stracił ważność 2017-08-17 12:53:07
dokument Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy ZSP.48.26.14.2017 - "Adaptacja (prace remontowo - wykończeniowe), wyposażenie i zapewnienie funkcjonowania placówki przedszkolnej w Smołdzinie oraz Gardnie Wielkiej w ramach projektu pn.: Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020" - dokument stracił ważność 2017-08-11 09:08:06
dokument Przetarg nieograniczony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć w ramach projektu pt: ?Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino? Działanie nr RPPM.03.01.00. Edukacja przedszkolna działanie 3.2.1 RPO WP 2014-2020 - dokument stracił ważność 2017-08-10 15:08:10
dokument Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy ZSP.48.26.11.2017 - "Adaptacja (prace remontowo - wykończeniowe), wyposażenie i zapewnienie funkcjonowania placówki przedszkolnej w Smołdzinie oraz Gardnie Wielkiej w ramach projektu pn.: Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020" - dokument stracił ważność 2017-08-08 11:52:58
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA 10 DZIECI W WIEKU 3-5 LAT W PRZEDSZKOLU W SMOŁDZINIE ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SMOŁDZINIE w ramach projektu pn.: ?Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna - dokument stracił ważność 2017-08-07 11:19:46
dokument Przetarg nieograniczony na ,, ,,Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie w roku szkolnym 2017/2018"- II postępowanie uzupełniające - dokument stracił ważność 2017-07-27 08:19:55
dokument Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy ZSP.48.26.11.2017 - "Adaptacja (prace remontowo - wykończeniowe), wyposażenie i zapewnienie funkcjonowania placówki przedszkolnej w Smołdzinie oraz Gardnie Wielkiej w ramach projektu pn.: Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020" - dokument stracił ważność 2017-07-21 12:55:30
dokument PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT w dniu 22.06.2017 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: ,, Zakup i dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie w roku szkolnym 2017/2018.? Znak sprawy: ZSP.48.26.10.2017 - dokument stracił ważność 2017-06-23 12:56:41
dokument Przetarg nieograniczony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na : ,, Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie w roku szkolnym 2017-2018" - dokument stracił ważność 2017-06-14 13:11:05
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące organizacji cyklu kursów doskonalących/szkoleń dla nauczycieli/nauczycielek zatrudnionych w szkole podstawowej lub gimnazjalnej z terenu Gminy Smołdzino ZSP.48.26.09.2017 - dokument stracił ważność 2017-06-02 14:50:07
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące organizacji warsztatów z robotyki w ramach DNIA NAUKI (połączenie warsztatów z robotyki i pokazów eksperymentów naukowych) wspomagających zajęcia z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Smołdzinie i dla uczniów klas I-III Gimnazjum w Smołdzinie ZSP.48.26.08.2017 - dokument stracił ważność 2017-05-08 15:02:28
dokument Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy ZSP.48.26.06.2017 - "Dostawa pomocy dydaktycznych wyposażenia pracowni międzyszkolnej przyrody (fizyczno chemicznej) w ramach projektu pn.: Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020" - dokument stracił ważność 2017-04-25 13:45:43
dokument Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy ZSP.48.26.05.2017 - "Dostawa pomocy dydaktycznych wyposażenia pracowni międzyszkolnej przyrody (fizyczno chemicznej) w ramach projektu pn.: Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020" - dokument stracił ważność 2017-04-04 12:11:30
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA 18 DZIECI W WIEKU 3-5 LAT W ODDZIALE W GARDNIE WIELKIEJ GMINNEGO PRZEDSZKOLA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SMOŁDZINIE w ramach projektu pn.: ?Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna. Nr zamówienia ZSP.48.26.03.2017 - dokument stracił ważność 2017-03-29 12:13:56
dokument Zarządzenie nr 9/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej 2017-03-28 11:57:25
dokument Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy ZSP.48.26.02.2017 - "Dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia dydaktyczno ? wyrównawcze i na warsztaty kreatywności oraz pozostałego wyposażenia pracowni międzyszkolnej przyrody (fizyczno ? chemicznej) w ramach projektu pn.: ?Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020" 2017-03-03 14:06:29
dokument Zarządzenie nr 4 o powołaniu Komisji Przetargowej do postępowania nr ZSP.48.26.02.2017 - dokument stracił ważność 2017-03-03 12:57:21
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia ZSP.48.26.01.2017 2017-03-03 12:49:30
dokument Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części nr 9 na dostawę pomocy dydaktycznych na zajęcia dydaktyczno ? wyrównawcze i na warsztaty kreatywności oraz pozostałego wyposażenia pracowni międzyszkolnej przyrody (fizyczno ? chemicznej) w ramach projektu pn.: ?Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Znak sprawy ZSP.48.26.01.2017 2017-03-03 08:41:23
dokument Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i na warsztaty kreatywności oraz pozostałego wyposażenia pracowni międzyszkolnej przyrody (fizyczno-chemicznej) w ramach projektu pn.: Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - dokument stracił ważność 2017-01-30 17:57:22
dokument Plan zamówień publicznych na 2017r. 2017-01-20 12:02:39
katalog 2017 2017-01-03 12:46:41
dokument Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dokument stracił ważność 2016-12-16 14:49:29
dokument Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej - dokument stracił ważność 2016-12-06 08:29:16
dokument Informacja z otwarcia ofert - dokument stracił ważność 2016-11-30 13:58:31
dokument Zakup i dostawa wyposażenia pracowni międzyszkolnych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Smołdzinie w ramach projektu pn.:,,Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - dokument stracił ważność 2016-11-22 14:23:41
dokument Zarządzenie Nr 32/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 03 października 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji uczestnictwa w projekcie pt. ,, Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szxkoły Podstawoej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - dokument stracił ważność 2016-10-05 10:06:24
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dot: II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie w roku szkolnym 2016/2017". 2016-08-05 09:48:41
dokument Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy,w II postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołowki szkolnej wZespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie w roku szkolnym 2016/2017". 2016-07-20 13:54:12
dokument Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. zamówienia realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie w roku szkolnym 2016/2017". 2016-07-20 12:38:19
dokument Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w częściach - dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie w roku szkolnym 2016/2017". 2016-07-19 13:10:18
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie w roku szkolnym 2016/2017". 2016-07-19 13:07:29
dokument Zaproszenie do złożenia ofert na "Zakup i dostawę węgla opałowego, kamiennego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie w sezonie grzewczym 2016/2017". 2016-07-04 15:01:30
dokument Sprostowanie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie w roku szkolnym 2016/2017" - dokument stracił ważność 2016-06-29 12:32:36
dokument Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie w roku szkolnym 2016/2017". - dokument stracił ważność 2016-06-24 17:17:35
dokument Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie w roku szkolnym 2015/2016" II przetarg 2015-09-08 16:30:44
dokument Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie w roku szkolnym 2015/2016" w częściach Grupa IX 2015-09-02 15:15:05
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie w roku szkolnym 2015/2016" II przetarg 2015-09-02 15:13:18
dokument Ogłoszenie II postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie w roku szkolnym 2015/2016" - dokument stracił ważność 2015-08-21 16:50:58
dokument Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie w roku szkolnym 2015/2016" - dokument stracił ważność 2015-08-21 13:25:39
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. "Zakup i dostawa węgla w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie w sezonie grzewczym 2015/2016" 2015-08-12 14:08:35
dokument Sprostowanie Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej - dokument stracił ważność 2015-08-11 12:47:55
dokument Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie w roku szkolnym 2015/2016" częściach Grupa II, IX, XI 2015-08-10 14:58:24
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie w roku szkolnym 2015/2016" 2015-08-10 14:51:45
dokument Zaproszenie do składania ofert "zakup i dostawa węgla dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie w sezonie grzewczym 2015/2016" - dokument stracił ważność 2015-07-29 09:15:26
dokument " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku szkolnym 2015/2016" - dokument stracił ważność 2015-07-17 15:54:04
dokument ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej na zakup i dostawę węgla na okres grzewczy 2014/2015 - dokument stracił ważność 2014-10-15 14:49:11
dokument Wynik najkorzystniejszej oferty na Zakup i dostawę artykułów żywnościowych na stołówkę szkolną w roku szkolnym 2014/2015 - dokument stracił ważność 2014-10-13 13:35:11
dokument Przetarg nieograniczony na dostawę węgla dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie na okres grzewczy 2014/2015 - dokument stracił ważność 2014-10-01 09:37:21
dokument Unieważnienie - dokument stracił ważność 2014-09-26 10:59:02
dokument Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dokument stracił ważność 2014-09-26 10:57:30
dokument ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2014/2015 - dokument stracił ważność 2014-09-12 11:13:08
dokument Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dokument stracił ważność 2014-08-28 14:45:46
dokument ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU W CZĘŚĆIACH - dokument stracił ważność 2014-08-25 12:53:45
dokument ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej - dokument stracił ważność 2014-08-25 12:51:18
dokument PRZETAR NIEOGRANICZONY NA ,,ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2014/2015" - dokument stracił ważność 2014-08-08 15:59:15
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery na sukcesywną dostawę paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycj i Zamawiającego. - dokument stracił ważność 2014-05-26 14:01:42
dokument Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji autobusów szkolnych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego. - dokument stracił ważność 2014-05-16 13:14:37
dokument ZAWIADOMIENIE o wyborze oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia konkursu - dokument stracił ważność 2014-03-28 14:21:52
dokument Zawiadominenie o unieważnieniu postępowania - dokument stracił ważność 2014-03-26 08:46:03
dokument Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dokument stracił ważność 2014-03-24 13:51:37
dokument Unieważnienie oferty z dnia 13.12.2013r. - dokument stracił ważność 2013-12-30 07:34:52
dokument Zaproszenie do składania ofert - dokument stracił ważność 2013-12-19 14:46:42
dokument Oferta o konkursie ofert w sprawie złożenie oferty cenowej ryczałtowej miesięcznej za prowadzenie zadań w zakresie oprogramowania komputerowego i nadzór nad siecią komputerową pozwalający na prawidłowe działanie systemów komputerowych używanych w szkole. - dokument stracił ważność 2013-12-13 13:55:28
dokument Zatrudnienie nauczycieli / opiekunów prowadzących zajęcia w ramach projektu ?Większe szanse dzięki przedszkolnej edukacji? - dokument stracił ważność 2013-12-02 09:38:48
dokument Usługa cateringu w ramach projektu POKL ? Większe szanse dzięki przedszkolnej edukacji? - dokument stracił ważność 2013-12-02 09:24:25
dokument Zatrudnienie nauczycieli / opiekunów prowadzących zajęcia w ramach projektu ,,Czego Jaś się nie nauczy - dokument stracił ważność 2013-11-26 13:12:46
dokument Usługa cateringu w ramach projektu POKL ? Czego Jaś się nie nauczy?nowe miejsca w smołdzińskim przedszkolu? - dokument stracił ważność 2013-11-26 12:56:54
katalog Regulamin udzielania zamówień, których wartośćnie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro 2013-11-21 09:00:11