Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smołdzinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia Dyrektora

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog 2022 2021-12-21 14:37:58
katalog 2021 2020-12-18 07:57:49
katalog 2020 2019-12-30 10:06:53
katalog 2019 2018-12-28 11:48:47
katalog 2018 2018-01-22 14:51:17
katalog 2017 2017-01-03 12:51:12
katalog 2016 2016-01-08 15:04:53
katalog 2015 2015-01-07 14:35:19
dokument Zarządzenie Nr 38/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji kasacyjnej do likwidacji druków ścisłego zarachowania - dokument stracił ważność 2014-12-29 08:10:12
dokument Zarządzenie Nr 37/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji - dokument stracił ważność 2014-12-22 13:17:39
dokument Zarządzenie nr 36/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 04 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie 2014-12-18 09:50:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 35/2014 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SMOŁDZINIE z dnia 02 grudnia 2014 roku w sprawie powołania członków szkolnego zespołu nadzorującego próbne testy kompetencji. - dokument stracił ważność 2014-12-02 12:10:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/2014 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SMOŁDZINIE z dnia 02 grudnia 2014 roku w sprawie powołania członków szkolnego zespołu nadzorującego próbne testy kompetencji. - dokument stracił ważność 2014-12-02 12:07:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/2014 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SMOŁDZINIE z dnia 02 grudnia 2014 roku w sprawie powołania członków szkolnego zespołu nadzorującego próbne testy kompetencji. - dokument stracił ważność 2014-12-02 12:07:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 32/2014 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SMOŁDZINIE z dnia 02 grudnia 2014 roku w sprawie powołania członków szkolnego zespołu nadzorującego próbne testy kompetencji. - dokument stracił ważność 2014-12-02 12:06:07
dokument Zarządzenie Nr 31/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie powołania członków szkolnego zespołu nadzorującego próbny sprawdzian szóstoklasisty - dokument stracił ważność 2014-11-19 11:45:42
dokument Zarządzenie Nr 30/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 22 października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej - dokument stracił ważność 2014-10-22 14:53:18
dokument Zarządzenie 29/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 29 września 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zadanie: ,,Zakup i dostawa węgla na sezon grzewczy 2014/2015 dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie." - dokument stracił ważność 2014-10-01 09:45:35
dokument Zarządzenie 28/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 29 września 2014r. w sprawie : wprowadzenia procedury dotyczącej bezpieczeństwa i higieny w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie: ,, Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole i w przedszkolu ". 2014-09-30 12:13:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 26 września 2014 roku w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej - dokument stracił ważność 2014-09-26 08:41:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 26 września 2014 roku w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej - dokument stracił ważność 2014-09-26 08:40:47
dokument Zarządzenie 25/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie:,,Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku szkolnym 2014/2015" - dokument stracił ważność 2014-09-12 14:32:24
dokument Zarządzenie Nr 23/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie Procedury przyprowadzania i odbioru dzieci z Gminnego Przedszkola w Smołdzinie 2014-09-01 09:06:47
dokument Zarządzenie Nr 22/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie procedury Regulaminu dowożenia dzieci z Gminnego Przedszkola w Smołdzinie oraz zakresu obowiązków opiekuna dzieci w trakcie dowozu dzieci. 2014-09-01 09:04:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej - dokument stracił ważność 2014-08-12 14:13:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania drugiego naboru na rok szkolny 2014/15 - dokument stracił ważność 2014-08-11 14:12:51
dokument Zarządzenie 19/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie: ,,Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku szkolnym 2014/2015" - dokument stracił ważność 2014-08-11 13:53:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr18/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Smołdzinie w sprawie regulaminu korzystania z pomieszczeń przedszkolnych, w którym spożywane są posiłki przez dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Gardnie Wielkiej z dnia 21 lipca 2014 roku 2014-08-11 12:40:56
dokument ZARZĄDZENIE Nr 17/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Smołdzinie w sprawie Regulaminu stołówki szkolnej z dnia 21 lipca 2014 roku - dokument stracił ważność 2014-08-11 12:38:48
dokument Zarządzenie Nr 16/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 03 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych - dokument stracił ważność 2014-07-03 15:19:17
dokument Zarządzenie Nr 15/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie powołania członków zespołu nadzorującego sprawdzian w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Smołdzinie - dokument stracił ważność 2014-06-02 13:24:02
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dysporycji Zamawiającego. - dokument stracił ważność 2014-05-30 15:11:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutaryjnego na rok szkolny 2014/2015 - dokument stracił ważność 2014-05-30 14:59:23
dokument Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie przystąpienia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie w roku szkolnym 2013/2014 do programu ,, Szkoła i Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Akywności Fizycznej. 2014-05-27 07:58:37
dokument Zarządzenie Nr 12/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji do zapytania o cenę w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie następującego zadania ,, Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji autobusów szkolnych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego?. na - dokument stracił ważność 2014-05-27 07:57:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 07 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/15 - dokument stracił ważność 2014-05-12 09:29:55
dokument Zarządzenie Nr 10/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie powołania komisji do zapytania o cenę w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie następującego zadania ,, Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji autobusów szkolnych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego?. 2014-03-21 14:30:27
dokument Zarządzenie Nr 9/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia konkursu ofert na ,, Prowadzenie sklepiku szkolnego w Zespole Szkolno ? Przedszkolnym w Smołdzinie, ul. Boh. Warszawy 48, 76-214 Smołdzino? 2014-03-17 14:56:35
dokument Zarządzenie Nr 8/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie powołania komisji do zapytania ofertowego o cenę wykonania usług ,,Przygotowanie zasad polityki bezpieczeństwa przetwarzania danaych osobowych w Zespole Szkolno ? Przedszkolnym w Smołdzinie zwane dalej:,, opracowaniem? w związku z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz. U. z 2004r. Nr 100 poz. 1024) 2014-03-17 14:54:36
dokument Zarządzenie Nr 7/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 07 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej - dokument stracił ważność 2014-03-10 08:46:56
dokument Zarządzenie Nr 6/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Smołdzinie z z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie regulaminu rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Smołdzinie 2014-03-10 08:42:41
dokument Zarządzenie Nr 5/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 19 luty 2014r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych 2014-03-10 08:33:00
dokument Zarządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 19 luty 2014 roku w sprawie powołania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących na sprawdzian w szkole podstawowej i egzamin w gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie - dokument stracił ważność 2014-03-10 08:24:11
dokument Zarządzenie Nr 3/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji na świadczenie usługi pomocy nauczyciela/opiekuna w punkcie przedszkolnym w Smołdzinie w ramach projektu pn. ,, Czego Jaś się nie nauczy? nowe miejsca w smołdzińskim przedszkolu? (WND-POKL.09.01.01-22-043/12) realizowanego przez Zespół Szkolno ? Przedszkolnego w Smołdzinie w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach POKL, Poodziale 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. - dokument stracił ważność 2014-01-23 12:57:03
dokument Zarządzenie Nr 2/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2014 roku Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 13 stycznia 2014 roku oraz zmiany Zazrądzenia Nr 27/2013 z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji - dokument stracił ważność 2014-01-23 08:48:19
dokument Zarządzene Nr 1/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie Nr 27/2013 z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji - dokument stracił ważność 2014-01-16 08:40:51
dokument Zarządzenie Nr 33/2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie w sprawie powołania zespołu powypadkowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdiznie 2013-12-09 12:33:19
dokument Zarządzenie Nr 32/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie 2013-12-09 12:23:23
dokument Zarządzenie Nr31/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie powołania członków szkolnego zespołu nadzorującego próbne testy kompetencji 2013-12-02 09:55:31
dokument Zarządzenie Nr30/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie powołania członków szkolnego zespołu nadzorującego próbne testy kompetencji - dokument stracił ważność 2013-12-02 09:46:22
dokument Zarządzenie Nr 29/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie powołania członków szkolnego zespołu nadzorującego próbne testy kompetencji 2013-12-02 09:36:46
dokument Zarządzenie Nr 28/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie powołania członków szkolnego zespołu nadzorującego próbne testy kompetencji 2013-12-02 08:47:54
dokument Zarządzenie Nr 27/2013 Dyrektora Zezpołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia13 listopada 2013r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji - dokument stracił ważność 2013-11-27 11:58:32
dokument Zarządzenie Nr 25/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 14 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Szkoły i Kodeksu Etyki Nauczyciela 2013-10-31 21:52:15
dokument Zarządzenie Nr 24/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu i rozpatrzenia ofert na dostawę do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego opału 2013-10-31 21:50:15
dokument Zarządzenie Nr 23/2013Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie w sprawie powołania Komisji konkursowej Szkoły Podstawowej - dokument stracił ważność 2013-10-29 22:47:38
dokument Zarządzenie Nr 22/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie w sprawie powołania Szkolnych Komisji Konkursowych - dokument stracił ważność 2013-10-29 22:48:55
dokument Zarządzenie Nr 21/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 11 września 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków realizacji projektów edukacyjnych 2013-10-29 22:40:31
dokument Zarządzenie Nr 21/1/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 12 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia postępowania w sytuacjach kryzysowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie 2013-12-09 09:56:35
dokument Zarządzenie Nr 20/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 11 września 2013r. w sprawie regulaminu korzystania z pracowni komputerowej 2013-10-29 23:04:26
dokument Zarządzenie Nr 19/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Smołdzinie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie - dokument stracił ważność 2013-11-03 12:04:42
dokument Zarządzenie Nr 18/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie sprawie regulaminu korzystania z pomieszczeń przedszkolnych, w których spożywane są posiłki przez dzieci uczęszczające do przedszkola i oddziału zerowego z dnia 03 września 2013 2013-10-31 21:46:40
dokument Zarządzenie nr 17/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie w sprawie Regulaminu stołówki szkolnej z dnia 03 września 2013 roku 2013-10-29 22:51:17
dokument Zarządzenie nr 16/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 02 września 2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu i rozpatrzenia ofert na dostawę produktów żywnościowych do stołówki szkolnej i przedszkolnej dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie - dokument stracił ważność 2013-10-29 22:55:46
dokument Zarządzenie nr 15/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego i rozpatrzenia ofert na usługę dowozu uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie 2013-10-29 22:50:26
dokument Zarządzenie Nr 14/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie instrukcji gospodarki magazynowej 2013-10-29 22:53:50
dokument Zarządzenie nr 13/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 22 lipca 2013r w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu kontroli wewnętrznej 2013-10-29 22:54:32
dokument Zarządzenie Nr12/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania 2013-10-31 21:43:29
dokument Zarządzenie Nr 11/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych - dokument stracił ważność 2013-10-31 21:41:35
dokument Zarządzenie Nr 10/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie z dnia 08 lipca 2013 roku 2013-10-31 21:37:08
dokument Zarządzenie nr 8/2013 w sprawie wprowadzenia reżimu sanitarnego w Gminnym Przedszkolu w Smołdzinie - dokument stracił ważność 2013-10-29 22:36:03
dokument Zarządzenie nr 7/2013 w sprawie wprowadzenia karty rozliczeń godzin ponadwymiarowych pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie 2013-10-29 22:31:48
dokument Zarządzenie Nr 6/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 09 kwietnia 2013 roku w sprawie dostosowania miejsc pracy przedszkolaka i ucznia do warunków ergonomii. 2013-10-31 21:33:37
dokument Zarządzenie Nr 5/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie wysokości opłat korzystania ze stołówki przedszkolnej. - dokument stracił ważność 2013-10-29 22:34:04
dokument Zarządzenie Nr 4B/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie przyjęcia dokumentów dotyczących , Polityki bezpieczeństwa - dokument stracił ważność 2013-10-31 21:31:02
dokument Zarządzenie Nr4A/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie w sprawie Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie - dokument stracił ważność 2013-10-31 21:28:32
dokument Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej. 2013-10-31 21:24:25
dokument Zarządzenie Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji, zmiany ksiąg inwentarzowych oraz selekcji księgozbioru biblioteki szkolnej dot. biblioteki - dokument stracił ważność 2013-10-29 22:35:31
katalog ZARZĄDZENIA 2012 2013-11-20 12:49:17